Направа на ръчни и машинни циментови подови замазки. Саморазливни замазки.

замазки Фирмата ни предлага направа на качествени подови замазки. Ръчни и машинни, обикновени и армирани, пясъчно-циментови и саморазливни замазки, за частни и корпоративни клиенти и обеми от 20 до 5 000 квадратни метра нашите цени на замазки са без конкуренция. Нашите майстори ще изравнят Вашият под и ще го подготвят за следващите операции, като поставяне на подови настилки. Цените на машинните замазки се отнасят за квадратури над 300 кв.мЗабележка:
Всички цени са с ДДС. Позициите с материали включват безплатна доставка.
За оглед в удобно за Вас време и безплатна оферта се обадете на 0878276776.


Ръчни циментови подови замазки

Обикновена пердашена замазка до 5 см - 15,00 лв/кв.м
Обикновена пердашена замазка до 5 см с материали - 21,00 лв/кв.м
Армирана пердашена замазка до 5 см - 17,00 лв/кв.м
Армирана пердашена замазка до 5 см с материали - 25,00 лв/кв.м
Армирана замазка с топлоизолация - 21,00 лв/кв.м
Армирана замазка с топлоизолация EPS 5 см с материали - 32,00 лв/кв.м
Армирана замазка с топлоизолация XPS 5 см с материали - 37,00 лв/кв.м
Направа на замазка по стълби - по оферта
Направа на замазка по стълби с материали - по оферта

Машинни циментови подови замазки

Обикновена пердашена замазка до 5 см - 14,00 лв/кв.м
Обикновена пердашена замазка до 5 см с материали - 19,00 лв/кв.м
Армирана пердашена замазка до 5 см - 16,00 лв/кв.м
Армирана пердашена замазка до 5 см с материали - 23,00 лв/кв.м
Армирана замазка с топлоизолация - 20,00 лв/кв.м
Армирана замазка с топлоизолация EPS 5 см с материали - 30,00 лв/кв.м
Армирана замазка с топлоизолация XPS 5 см с материали - 35,00 лв/кв.м

Направа на саморазливни замазки

Направа на саморазливна замазка до 5 мм - 15,00 лв/кв.м
Направа на саморазливна замазка до 5 мм с материали - по оферта

Други услуги свързани със замазки

Грундиране на под преди направа на замазки - 2,50 лв/кв.м
Грундиране на под преди направа на замазки с материали - 3,50 лв/кв.м